Børnefællesskab

Børn udvikler deres sociale kompetencer, når de knytter sig til andre mennesker, samarbejder og sætter sig i andres sted.

Det er gennem relationer og i fællesskaber, at barnet skaber konkrete erfaringer om sig selv, andre og om verden.

Sociale kompetencer kan udvikles og udvides gennem hele livet. I barndommen dannes basale sociale mønstre, hvilket sker gennem erfaringer i forskellige sociale processer.

DSCN0401

Venskaber betyder meget i børnenes hverdag, de tiltrækkes af hinanden og hinandens leg og er en del af børns måde at socialisere på.

Venskaber er en fælles reference, børnene gør sig erfaringer sammen og hver for sig, som de deler med hinanden.

Venskaber opøver sociale kompetencer, børnene lærer at forhandle, at finde sine grænser, at holde på sin ret, at indgå forlig, at blive uvenner og forenes igen. Ved at indgå i venskaber og gruppefællesskaber lærer børn at give og få omsorg og respekt, og de opnår færdigheder i forhold til at forhandle og argumentere

Sociale kompetencer er f.eks. evnen til at:

 • Være nysgerrig
 • Udtrykke følelser
 • Se og forstå andres behov
 • Vide hvordan man handler i forskellige situationer
 • Indgå i venskaber og relationer til andre børn

I børnehaven arbejder vi med at styrke børnefællesskaber og de sociale kompetencer ved at udvise og kræve rummelighed, så hvert enkelt barn oplever sig selv som grundlæggende social kompetent.

Vi ønsker at skabe omgivelser og børnefællesskaber, hvor børn føler sig set, trygge og respekterede.

I børnehaven arbejder vi med forskellige pædagogiske tiltag, som støtter op om udviklingen af sociale kompetencer og styrker børnefællesskabet:

 • Vi støtter op om venskaber og legefællesskaber
 • Vi lader børnene have indflydelse på deres hverdag
 • Vi prioriterer samarbejde højt
 • Vi lader børnene fortolke hinandens udtryk og kropssprog f.eks. i forbindelse med konflikthåndtering
 • Vi lader børnene argumentere for deres meninger

Fru Hedevig Baggers Børnehaves værdisæt

Det tilstræbes, at Fru Hedevig Baggers Børnehave skal:

 • Være et trygt sted, hvor børnene har lyst til at komme hver dag
 • Have et lærende og legende miljø med børnenes ret til deltagelse – på tværs af alder og køn
 • Sikre et inkluderende miljø, hvor alle børn har mulighed for at deltage aktivt i fællesskaber
 • Fremme børnenes forståelse og respekt for hinanden og for andre mennesker
 • Have pædagogisk personale, der synliggør børnenes demokratiske processer med mulighed for inddragelse af børnene i aktiviteter og beslutningsprocesser
 • Arbejde med rammer, der er fysisk udviklende og med plads til både voksenplanlagte og spontane aktiviteter.
 • Planlægge pædagogiske aktiviteter og tiltag, der passer til det enkelte barn samt til børnegruppens aktuelle sammensætning, herunder børn med særlige behov (udsatte børn)

Klik for at læse om børnehavens Virksomhedsplan/Styrkede læreplan 20-21

Tilsynsrapporter

E9T7923-1