Åbningstider

Åbningstider: man-tor 06.45 – 17.00 / fred. 06.45 – 16.00.

Mad

Børnene medbringer selv madpakker til frokost og eftermiddagsmad – og drikkedunk til vand. 

Børnehaven serverer et lille formiddagsmåltid kl. 9.00.

Børnehaven har ingen nul-sukkerpolitik, men personalet har udarbejdet en kostvejledning.

Fysiske rammer

Fru Hedevig Baggers børnehave ligger på Frederiksborgvej (Bispebjerg) tæt på Grundtvigs Kirke og naturskønne omgivelser tæt på Utterslev mose.

Vi bor i en andelsboligforening, hvor vi har boet siden byggeriet stod færdigt i 1936. Det er oprindelig fire toværelses-lejligheder, som altid har fungeret som børnehave med udgang til gården, hvor der er en legeplads, som børnehaven benytter.

Der er dog andre legepladser i lokalområdet som vi hyppigt bruger, ligesom vi ofte låner Streyf, Naturcenteret på Rådvadsvej 69 med bålplads, midt i Utterslev mose hvor dyr liv og botanik  kan studeres nøje.

Børnehaven er delt op i flere rum; konstruktionsrum, pude/tumle-rum, legerum med udklædningstøj og legetøj samt musik-, læse- stille og spillerum samt fællesrum med borde og stole hvor de fleste aktiviteter foregår. Herudover er der selvfølgelig badeværelser/toiletter indrettet til børn, garderobe, bryggers og køkken.

I 2023 blev børnehaven renoveret, så børnene fik nye toiletter tættere på garderoben, som ved samme lejlighed blev ombygget og udvidet. 

Forældrebetaling

En børnehaveplads i Fru Hedevig Baggers Børnehave koster 2474 kroner/mdr.

Forældrebetalingen falder forud til d. 1. i måneden. Det er LDD (Landsorganisationen Danske Daginstitutioner), som varetager og administrerer forældrebetalingen. Forældrebetalingen skal betales over PBS.

For børn, der er bosat i andre kommuner, må forældrene selv dække en evt. difference mellem prisen på plads i Fru Hedevig Baggers Børnehave og en plads i deres respektive kommune.

Børnehaven ser sig ret til at opsige pladsen i institutionen ved manglende forældrebetaling. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske skriftligt med to måneders varsel til d. 1. eller d. 15. i måneden.

Bestyrelsen

Formand: Bo Bjerregaard Blichfeldt Henriksen – E-mail: bbhenriksen@gmail.com 

Næstformand: Thomas B. Larsen – E-mail: thla01@hotmail.com 

Lokaludpeget medlem: Carsten Johansen – E-mail: cj@carstenandchristian.com 

Ordinært medlem: Emil Nørgaard Munk – E-mail: enmunk@gmail.com

Ordinært medlem: Sofie Holm Larsen – E-mail: sofieholmlarsen@gmail.com

Suppleant: Terkel Jacobsen – E-mail: terkelj90@gmail.com 

Personalerepræsentant (uden stemmeret): Martin Odorico E-mail: martin_odorico@hotmail.com 

Sekretær og leder (uden stemmeret): Linda List – E-mail: fruhedevigbagger@mail.dk 

Love og krav:

Fru Hedevig Baggers Børnehave er den 1. juli .2012 blevet en selvejende privat institution under dagtilbudsloven Kap. § 3 19 stk. 4. Det betyder, at Fru Hedevig Baggers Børnehave skal leve op til de samme krav som en selvejende/kommunal institution i forhold til bestyrelse, læreplaner, årsplaner og pædagogisk tilsyn.

På samme vis gælder også de samme regler omkring pædagogiske/psykologiske støtteforanstaltninger, sprogstimulering og reduceret forældrebetaling såsom søskenderabat præcis som i de kommunale institutioner.

Fru Hedevig Baggers Børnehave er en nonprofit selvejende privat institution, hvor et eventuelt overskud sikres til udviklingsformål i institutionen.

Vi er ikke tilknyttet den kommunale pladsanvisning, i stedet har vi vores egen venteliste. Man har ret til at have sit barn skrevet op på både den kommunale venteliste og børnehavens venteliste.

Hvad betyder privatiseret børnehave?

Børnehaven er tilknyttet LDD – Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. LDD er en paraplyorganisation for selvejende og private dag- og fritidstilbud.

Som privat institution tilbyder vi søskendegaranti, derefter sker optag af børn efter venteliste.

Vi lægger stor vægt på at være en lille institution, der er tæt knyttet til lokalområdet, og som prioriterer natur, kultur og kreativitet samt leg og venskaber mellem børnene meget højt.

Dokumentation

Som forældre modtager man løbende dokumentationsskriv på mail om hverdagens aktiviteter. Hver fredag udsendes endvidere aktivitetsplan for den kommende uge. Børnehaven har også en Facebook-side.