Hedevig Baggers historie

Hedevig Christine Jørgensen blev født på Christianshavn i 1842 og voksede op under små kår. Hedevigs far døde, da hun var fire år, og hendes mor så sig nødsaget til at lade lillesøsteren flytte ud til sin onkel, da hun ikke havde råd til at forsørge begge piger.

Hedevig var en kvik pige, som klarede sig godt i skolen. Efter endt skolegang var Hedevig privatlærer i nogle år. Hun tog derefter læreruddannelsen, og hun læste fransk i nogle år blandt andet på Københavns Universitet, hvor hun var en af de første kvindelige studerende. I 1878 tog Hedevig på studietur, hvor hun mødte lærer Sophus Bagger. De blev gift i 1879. Sophus oprettede en lille privatskole, og Hedevig grundlagde sin lille børnehave i forbindelse med skolen med inspiration fra den tyske pædagog F. Frøbel. Hedevig Bagger blev herved en af pionererne inden for den danske børnehavebevægelse. Da privatskolen blev nedlagt, og Sophus fik arbejde på kommunale skoler, fortsatte Hedevig sin børnehave i forbindelse med en pigeskole. I 1885 begyndte Hedevig at udbyde uddannelseskurser, og børnehavelæreruddannelsen blev grundlagt.

I 1904 fik uddannelsesinstitutionen navnet Frøbelseminariet. Dette seminarium er verdens ældste småbørnsseminarium. Hedevig Bagger ledede seminariet til sin død i 1926. Seminariet flyttede rundt til forskellige adresser i København, og lille “ fru Hedevig Baggers Børnehave”, som nu lå i forbindelse med seminariet, flyttede med. Børnehaven har derfor ligget på Vesterbro, Frederiksberg, Nørrebro og,  siden 1936, på Bispebjerg. Hedevig Bagger var, sammen med sin mand, meget engageret i ideen om folkebørnehaver, som opstod i Tyskland. Folkebørnehaverne skulle hæve de lavere klasser gennem undervisnings- og opdragelsestilbud. Hedevig arbejdede for, at børnehaverne skulle være et bedre tilbud end børneasylerne. Der skulle arbejdes pædagogisk med børnene i stedet for bare at passe dem. Ægteparret Bagger stiftede i 1899 Dansk Frøbelforening og to år senere Folkebørnehaveforeningen. Med økonomisk støtte fra den socialdemokratiske arbejderbevægelse oprettedes nu folkebørnehaver rundt om i de københavnske arbejderkvarterer. ”Fru Hedevig Baggers Børnehave” blev en af disse folkebørnehaver. Hedevig Bagger udgav flere lærebøger, blade og tidsskrifter.

Vi savner personlige skildringer af Hedevig Bagger som person, men Christian Olson, medlem af Dansk Frøbelforenings repræsentantskab, som i mere end tyve år havde fulgt Hedevig Bagger i børnehavesagens tjeneste skrev i 1929:

”Det var en nydelse at se Fru Hedevig Bagger mellem børnene. Hun var i virkeligheden den ideale børnehavemoder: værdig og mild; den elskeligste bedstemoder og den muntreste legekammerat i én person. Der var både glæde og respekt hos børnene, når hun færdedes mellem dem; og når de sang deres yndefulde børnesange, ledet af Fru Baggers klare og rolige stemme , var det svært at afgøre, hvem der glædede sig mest. – Hun havde tillige den evne ved oplæsning eller fortælling at kunne gøre emnet levende og farverigt. Børnene havde altid udbytte af hendes timer”.

Hedevig Bagger er begravet på Vester kirkegård ved siden af sin mand Sophus Bagger.