En dag…

… i Fru Hedevig Baggers børnehave

Kl. 6.45 Børnehaven åbner.

Hverdagen er fleksibel og der er ingen krav om, at børnene møder til et bestemt tidspunkt, med mindre vi skal på tur eller har planlagte aktiviteter.

I Fru Hedevig Bagger er der  ‘hilsepligt’ og fra personalets side fokus på at hilse “god morgen” til hvert enkelt barn, da en god modtagelse skaber en god atmosfære og start på dagen, fra morgenstunden.

Formiddag

I hverdagen lægger vi vægt på, at der er plads til både spontane og strukturerede aktiviteter samt lege, som børnene vælger selv.

Vi ønsker at have et rummeligt og inkluderende børnemiljø, hvor der er mulighed til både kreativitet, nærvær og fællesskab. Vi vægter legen højt og der er aktiviteter i alle kroge af børnehaven.

ladcykel ladcykel 2

Næsten dagligt er der gang i kreative aktiviteter som kan være i forbindelse med børnehavens fokuspunkter, kreative- motoriske-, musiske- aktiviteter med udgangspunkt i børnenes interesser eller måske værker til vores årlige Fernisering.

Børnene tilbydes et stk. formiddagsbrød eller frugt/grønt ml. Kl. 8.30-9.30.

Børnehaven tager ofte på tur. Vi besøger gerne legepladser i lokalområdet, biblioteket, teater og i Utterslev Mose. De indtryk og oplevelser, vi får på vores ture giver inspiration til mange aktiviteter.

Vi har to ladcykler, hvor børn i små grupper ofte kommer på tur i nær – og lokalområdet.

Vi har fokus på at opleve og sammen skabe ting som giver grobund for mod, nysgerrighed og læring.

Kl. 11.30 spiser vi frokost i børnehaven og holder ofte samling inden.  Er vi på tur, tager vi madpakken med.

Frokosten spises i mindre grupper, med faste rutiner og voksenstyring for at skabe ro og dialog til en hyggelig spisestund ofte med historiefortælling.

Børnene inddrages i dagligdagens gøremål som f.eks. borddækning og forberedelse af eftermiddagsmad. Ved hvert frokostbord er der et barn som er ‘Bordformand. ‘Bordformanden’ er med til at holde bordskik og hjælpe til med afrydning/oprydning. Bordformandskasketten går på skift.

Eftermiddagen

Eftermiddagen kan ligesom formiddagen indeholde kreative og skabende aktiviteter. Vi tager også på ture i lokalmiljøet og bruger gårdens legeplads til udendørs leg.

Kl. 14.00-15.00  Vi spiser eftermiddagsmad i børnehaven. Hvert barn medbringer egen eftermiddagsmad eks. frugt, grønt og brød.  Eftermiddagsmaden serveres i ‘caféen’ som er et afgrænsede område hvor børnene kan gå til når de er sultne og når det passer i deres leg.

Eftermiddagen fortsætter med leg, spil, historielæsning og børnene afhentes.

Vi prioriterer at have tid til at tale med forældrene i forbindelse med aflevering og afhentning.

På entreens opslagstavle og på børnehavens Facebook profil  kan man ofte se billeder fra de forskellige aktiviteter.

Kl. 17.00 Børnehaven lukker (fredag lukker børnehaven kl. 16.00)