Åbningstider og lukkedage

Åbningstider: man-tor 06.45 – 17.00 / fred. 06.45 – 16.00.

Lukkedage 2021: 

D. 26. februar, d. 14. maj, d. 13. september, d. 24., 27., 28., 29., 30., og 31. december 2021.

Mad

Børnene har selv madpakker – og drikkedunk til vand, med hver dag. 

Børnehaven serverer et lille formiddagsmåltid kl. 9.00.

Forældrene medbringer på skift eftermiddagsbrød og frugt/grønt til alle børnene. Der er lavet en liste til inspiration til forældrene, med eksempler på eftermiddagsmad. Børnehaven har ingen nul-sukkerpolitik men personalet har udarbejdet en kostvejledning.

Fysiske rammer

Fru Hedevig Baggers børnehave ligger på Frederiksborgvej (Bispebjerg) tæt på Grundtvigs Kirke og naturskønne omgivelser tæt på Utterslev mose.

Vi bor til leje i en andelsboligforening, hvor vi har boet siden byggeriet blev bygget i 1936. Det er oprindelig 4 toværelses lejligheder som altid har fungeret som børnehave med udgang til gård hvor der en legeplads som børnehaven gerne må benytte.

Der er dog andre legepladser i lokal området som vi hyppigt bruger, ligesom vi ofte låner Streyf, Naturcenteret på Rådvadsvej 69 med bålplads, midt i Utterslev mose hvor dyr liv og botanik  kan studeres nøje.

Børnehaven er delt op i flere rum; konstruktionsrum, legerum med udklædningstøj og legetøj samt musik, læse, stille og spillerum samt fællesrum med borde og stole hvor de fleste aktiviteter foregår. Herudover er der selvfølgelig badeværelser/toiletter indrettet til børn, garderobe, bryggers og køkken.

E9T7907-1

Bestyrelsen

Formand: Julia Jakobsen – E-mail: juliamiljevic@gmail.com

Næstformand: Bo Bjerregaard Blichfeldt Henriksen  – E-mail: bbhenriksen@gmail.com

Lokaludpeget medlem: Carsten Johansen – E-mail: cj@carstenandchristian.com 

Ordinært medlem: Sofie Mandrup Andreassen – E-mail: sofie.andreassen@gmail.com

Suppleant: Gertrud Grabbert – E-mail: ggrabbert@gmail.com 

Personalerepræsentant (uden stemmeret): Betina Gall – E-mail:  betinagall@gmail.com

Sekretær og leder (uden stemmeret): Linda List – E-mail: fruhedevigbagger@mail.dk 

Arbejdsdag

Vi afholder to arbejdsdag om året, med praktiske gøremål i børnehaven, f. eks. maling, ny- etablering, oprydning og lignende.

Bestyrelsen fastlægger datoerne som primært er lørdage.

Optagelseskriterier

Ventelisten er åben for alle børn. Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse, og der vil altid blive taget hensyn til den eksisterende børnegruppe. Søskendebørn til nuværende eller tidligere børn i institutionen har fortrinsret til nye pladser.

Forældrebetaling/ventelistegebyr

En børnehaveplads i Fru Hedevig Baggers Børnehave koster 2274 kroner/mdr.

Forældrebetalingen falder forud til d. 1. i måneden. Det er fobu som varetager og administrerer forældre betalingen. Forældre betalingen skal betales over PBS.

For børn, der er bosat i andre kommuner må forældrene selv dække evt. difference mellem pris på plads i Fru Hedevig Baggers Børnehave og en plads i deres respektive kommune.

Børnehaven ser sig ret til at opsige pladsen i institutionen ved manglende forældrebetaling. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med 1. måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

Opskrivning på ventelisten koster 300 kr. Se venligst på “indmeldelses blanket”. 

Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til d. 1. eller d. 15. i måneden.