Åbningstider og lukkedage

Åbningstider: man-tor 06.45 – 17.00 / fred. 06.45 – 16.00.

Lukkedage 2023: 

D. 9., 10. marts, 19. maj, 11. september, 27., 28., 29. december.

Mad

Børnene har selv madpakker – og drikkedunk til vand, med hver dag. 

Børnehaven serverer et lille formiddagsmåltid kl. 9.00.

Børnehaven har ingen nul-sukkerpolitik men personalet har udarbejdet en kostvejledning.

Fysiske rammer

Fru Hedevig Baggers børnehave ligger på Frederiksborgvej (Bispebjerg) tæt på Grundtvigs Kirke og naturskønne omgivelser tæt på Utterslev mose.

Vi bor til leje i en andelsboligforening, hvor vi har boet siden byggeriet blev bygget i 1936. Det er oprindelig 4 toværelses lejligheder som altid har fungeret som børnehave med udgang til gård hvor der en legeplads som børnehaven gerne må benytte.

Der er dog andre legepladser i lokal området som vi hyppigt bruger, ligesom vi ofte låner Streyf, Naturcenteret på Rådvadsvej 69 med bålplads, midt i Utterslev mose hvor dyr liv og botanik  kan studeres nøje.

Børnehaven er delt op i flere rum; konstruktionsrum, legerum med udklædningstøj og legetøj samt musik, læse, stille og spillerum samt fællesrum med borde og stole hvor de fleste aktiviteter foregår. Herudover er der selvfølgelig badeværelser/toiletter indrettet til børn, garderobe, bryggers og køkken.

E9T7907-1

Bestyrelsen

Formand: Bo Bjerregaard Blichfeldt Henriksen – E-mail: bbhenriksen@gmail.com 

Næstformand: Rasmus Sørensen – E-mail: rasmus.sorensen@hotmail.com 

Lokaludpeget medlem: Carsten Johansen – E-mail: cj@carstenandchristian.com 

Ordinært medlem: Emil Nørgaard Munk – E-mail: enmunk@gmail.com

Suppleant: Eskil Emil Kwedéris – E-mail: e.kwederis@me.com 

Suppleant: Louise Dreisig – E-mail: louisedreisig@gmail.com

Personalerepræsentant (uden stemmeret): Marianne Helbo Petersen – E-mail: malo-wi@hotmail.com 

Sekretær og leder (uden stemmeret): Linda List – E-mail: fruhedevigbagger@mail.dk 

Forskønnelsesdag

Vi afholder to forskønnelsesdage (arbejdsdage) om året, med praktiske gøremål i børnehaven, f. eks. maling, ny- etablering, oprydning og lignende.

Bestyrelsen fastlægger datoerne som primært er lørdage.

Optagelseskriterier

Ventelisten er åben for alle børn. Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse, og der vil altid blive taget hensyn til den eksisterende børnegruppe. Søskendebørn til nuværende eller tidligere børn i institutionen har fortrinsret til nye pladser.

Forældrebetaling/ventelistegebyr

En børnehaveplads i Fru Hedevig Baggers Børnehave koster 2474 kroner/mdr.

Forældrebetalingen falder forud til d. 1. i måneden. Det er LDD (Landsorganisationen Danske Daginstitutioner) som varetager og administrerer forældre betalingen. Forældre betalingen skal betales over PBS.

For børn, der er bosat i andre kommuner må forældrene selv dække evt. difference mellem pris på plads i Fru Hedevig Baggers Børnehave og en plads i deres respektive kommune.

Børnehaven ser sig ret til at opsige pladsen i institutionen ved manglende forældrebetaling. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med 1. måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

Opskrivning på ventelisten koster 300 kr. Se venligst på “indmeldelses blanket”. 

Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til d. 1. eller d. 15. i måneden.