Åbningstider og lukkedage

Åbningstider: man-tor 06.45 – 17.00 / fre 06.45 – 16.00.

Lukkedage 2019: 

D. 11. marts, 16., 17., 18. april, 30. september, 24., 27., 30. og 31. december 2019.

Mad

Børnene har selv madpakker med hver dag, med undtagelse når der er fødselsdage og lignende, hvilket der bliver informeret om i god tid.

Forældrene medbringer på skift eftermiddagsbrød og frugt/grønt til alle børnene. Der er lavet en liste til inspiration til forældrene, med eksempler på eftermiddagsmad. Børnehaven har ingen nul-sukkerpolitik men personalet har udarbejdet en kostvejledning.

Fysiske rammer

Fru Hedevig Baggers børnehave ligger på Frederiksborgvej (Bispebjerg) tæt på Grundtvigs Kirke og naturskønne omgivelser tæt på Utterslev mose.

Vi bor til leje i en andelsboligforening, hvor vi har boet siden byggeriet blev bygget i 1936. Det er oprindelig 4 toværelses lejligheder som altid har fungeret som børnehave med udgang til gård hvor der en legeplads som børnehaven gerne må benytte.

Der er dog andre legepladser i lokal området som vi hyppigt bruger, ligesom vi ofte låner Strejf, Naturcenteret på Rådvadsvej 69 med bålplads, og lige ned til mosen hvor dyrene kan studeres nøje.

Børnehaven er delt op i flere rum; konstruktionsrum, legerum med udklædningstøj og legetøj samt musik, læse, stille og spillerum samt fællesrum med borde og stole hvor de fleste aktiviteter foregår. Herudover er der selvfølgelig badeværelser/toiletter indrettet til børn, garderobe, bryggers og køkken.

E9T7907-1

Bestyrelsen

Formand: Dan Kragelund – E-mail: dankragelund@gmail.com

Næstformand: Julia Jakobsen – E-mail: juliamiljevic@gmail.com

Ordinært medlem: Rasmus Rasmussen- E-mail: hermanrasmussen@yahoo.com

Suppleant: Bo Bjerregaard Blichfeldt Henriksen  – E-mail: bbhenriksen@gmail.com

Lokaludpeget medlem: Cecilie Filstrup – E-mail: ceciliefilstrup@hotmail.com

Personalerepræsentant (uden stemmeret): Betina Gall: betinagall@gmail.com

Arbejdsdag

Vi afholder to arbejdsdag om året, med praktiske gøremål i børnehaven, f. eks. maling, ny- etablering, oprydning og lignende.

Bestyrelsen fastlægger datoerne som primært er lørdage.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til d. 1. eller 15. i måneden.

Forældrebetaling/ventelistegebyr

En børnehaveplads i Fru Hedevig Baggers Børnehave koster 2274 kroner/mdr.

Forældrebetalingen falder forud til d. 1. i måneden. Det er fobu som varetager og administrerer forældre betalingen. Forældre betalingen skal betales over PBS.

For børn, der er bosat i andre kommuner må forældrene selv dække evt. difference mellem pris på plads i Fru Hedevig Baggers Børnehave og en plads i deres respektive kommune.

Børnehaven ser sig ret til at opsige pladsen i institutionen ved manglende forældrebetaling. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med 1. måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

Opskrivning på ventelisten koster 300 kr. Se venligst på “indmeldesblanket”.