Besøgsdage/rundvisning

Pga. Covid-19 pandemien og Corona smitteminimering er rundvisning/besøgsdage aflyst for resten af år 2020.

Det er tilladt, at opskrive sit barn og indbetale ventelistegebyr (300 kr.), for mulig plads i børnehaven. 

Opskrivning sker via den digitale indmeldelsesblanket og ventelistegebyret indbetales til konto. nr.: 7134 1011584 hvor barnet fulde navn tilføjes i kommentarfeltet.