Velkommen til Danmarks ældst fungerende børnehave.

Vi er en lille velfungerende børnehave med 26 børn og et erfarent personale. Børnehaven har siden 1936 været beliggende på Bispebjerg, i Københavns nordvest kvarter med nem adgang til natur og grønne områder, Utterslev Mose og Bispebjerg kirkegård. I 2012 valgte vi at privatisere børnehaven for at fastholde de kvaliteter, som vi synes er forbundet med at være en lille institution, hvor børn, forældre og personale kender hinanden godt, og hvor der er trygt at være.

Vi prioriterer kreativitet, naturen, venskaber og et tæt forældresamarbejde højt. Fællesskabet er en bærende værdi i børnehaven. Traditioner og pædagogiske værdier er fasttømrede, hvilket gør børnehavens dagligdag stabil og genkendelig.

Du kan læse mere om børnehaven ved at vælge i menupunkterne til venstre.

Forældremorgenmad

Udgivet 6 juli, 2021 af Linda

Onsdag d. 18. august 2021 er det atter muligt, at nyde morgenmad i børnehaven i selskab med sit barn og de øvrige forældre samt børn i tidsrummet kl. 7.30-9.00.

“Forældremorgenmad” vil fremover foregå hver onsdag morgen kl. 7.30-9.00.

Klubdag om torsdagen

Udgivet 9 marts, 2021 af Linda

Fra medio august til ultimo april er torsdage “Klubdage”. Klubdage og klubliv er aldersopdelte aktiviteter med faste voksenansvarlige – Læs; klubvoksne 🙂

Klubberne: Micro, Mini og Maxiklub starter kl. 10.00 og vare indtil efter frokost kl. 12.30.

Vedr. opskrivning på ventelisten

Udgivet 26 oktober, 2020 af Linda

Besøgsdage i børnehaven

Rundvisning/besøgsdage  er pga. Covid-19 pandemien og Corona smitteminimering ikke muligt, før end ultimo august.

Der åbnes igen for besøgsdage: Mandag d. 30. august og tirsdag d. 31. august kl. 16.00-16.30., hvor man skal tilmelde sig på tlf.: 35811070. 

Det er tilladt, at opskrive sit barn og indbetale ventelistegebyr (300 kr.), for mulig plads i børnehaven. 

Opskrivning sker via den digitale indmeldelsesblanket og ventelistegebyret indbetales til konto. nr.: 7134 1011584 hvor barnets fulde navn tilføjes i kommentarfeltet.