Velkommen til Danmarks ældst fungerende børnehave.

Vi er en lille velfungerende børnehave med 25 børn og et erfarent personale. Børnehaven har siden 1936 været beliggende på Bispebjerg, i Københavns nordvest kvarter med nem adgang til natur og grønne områder, Utterslev Mose og Bispebjerg kirkegård. I 2012 valgte vi at privatisere børnehaven for at fastholde de kvaliteter, som vi synes er forbundet med at være en lille institution, hvor børn, forældre og personale kender hinanden godt, og hvor der er trygt at være.

Vi prioriterer kreativitet, naturen, venskaber og et tæt forældresamarbejde højt. Fællesskabet er en bærende værdi i børnehaven. Traditioner og pædagogiske værdier er fasttømrede, hvilket gør børnehavens dagligdag stabil og genkendelig.

Du kan læse mere om børnehaven ved at vælge i menupunkterne til venstre.

Vedr. COVID-19

Udgivet 29 marts, 2020 af Linda

Fru Hedevig Baggers Børnehave har lukket på grund af Covid-19 pandemien. Indtil andet bliver meldt ud, åbner vi først d. 14. april 2020.

Forældre til indmeldte børn vil løbende modtage info pr. mail.

Kontakt til institutionen i nedlukningsperioden kan se via:

Institutionens mobil 50533929 eller på e-mail: fruhedevigbagger@mail.dk

Pas godt på jer selv og hinanden.

Klubdag om torsdagen

Udgivet 28 maj, 2019 af admin

Fra september til ultimo april er torsdage “KLUBDAG” i FHB.

Klubliv er aldersopdelte aktiviteter med faste voksenansvarlige – Læs; Klubvoksne 🙂   

Klubberne: Micro, Mini og Maxiklub kl. 10.00  og varer indtil efter frokost ca. kl. 12.30.

 

Morgenmad og ‘kaffeslabarads’

Udgivet 28 maj, 2019 af Linda

Morgenmad og ‘kaffeslabarads’ hver onsdag morgen kl. 7.30-9.00  for børn og forældre.

Denne morgen er det muligt at forældre netværke med hinanden, eller bare få en hyggelig sludder med børn/forældre og personale.

Besøgsdage inden opskrivning på ventelisten

Udgivet 28 maj, 2019 af Linda

Besøgsdage i børnehaven

Inden opskrivning på ventelisten bedes man tilmelde sig en rundvisningsdag i børnehaven, hvor man kan have en dialog og forventningsafstemning med personalet. Besøgsdagen er forbeholdt forældre uden deltagelse af børn, dette af hensyn til vores pædagogiske hverdags praksis. 

Besøgsdagene finder sted sidst kommende mandag og tirsdag i hver måned kl. 16.00., dog med undtagelse af juli og december måned.

Besøgsdage 2020:

Februar: mandag d. 24. kl. 16.00-16.30 og tirsdag d. 25. kl. 16.00-16.30. 

Marts: mandag d. 30. kl. 16.00-16.30 og tirsdag d. 31. kl. 16.00-16.30 (aflyst pga. Covid-19 pandemi)

April: OBS! Ændring  pga. arrangement i inst.: mandag d. 20. kl. 16.00-16.30 og tirsdag d. 21. kl. 16.00-16.30 

Maj: mandag d. 25. kl. 16.00-16.30 og tirsdag d. 26. kl. 16.00-16.30

Juni: mandag d. 29. kl. 16.00-16.30 og tirsdag d. 30. kl. 16.00-16.30 

Tilmelding venligst, enten pr. mail: fruhedevigbagger@mail.dk  eller telefon: 3581 1070

OBS! Alle børnehavepladser er optaget, man kan godt skrive sig på ventelisten, men der er lukket for optagelse af børn indtil maj 2020!