Velkommen til Danmarks ældst fungerende børnehave.

Vi er en lille velfungerende børnehave med 26 børn og et erfarent personale. Børnehaven har siden 1936 været beliggende på Bispebjerg, i Københavns nordvest kvarter med nem adgang til natur og grønne områder, Utterslev Mose og Bispebjerg kirkegård. I 2012 valgte vi at privatisere børnehaven for at fastholde de kvaliteter, som vi synes er forbundet med at være en lille institution, hvor børn, forældre og personale kender hinanden godt, og hvor der er trygt at være.

Vi prioriterer kreativitet, naturen, venskaber og et tæt forældresamarbejde højt. Fællesskabet er en bærende værdi i børnehaven. Traditioner og pædagogiske værdier er fasttømrede, hvilket gør børnehavens dagligdag stabil og genkendelig.

Du kan læse mere om børnehaven ved at vælge i menupunkterne til venstre.

Vedr. COVID-19

Udgivet 29 marts, 2020 af Linda

Fru Hedevig Baggers Børnehave har genåbnet mandag d. 20. april 2020 efter Covid-19 pandemien, dog under skærpede vilkår.

Klubdag om torsdagen

Udgivet 28 maj, 2019 af admin

Fra medio august til ultimo april er torsdage “KLUBDAG” i FHB.

Klubliv er aldersopdelte aktiviteter med faste voksenansvarlige – Læs; Klubvoksne 🙂   

Klubberne: Micro, Mini og Maxiklub kl. 10.00  og varer indtil efter frokost ca. kl. 12.30.

 

Morgenmad og ‘kaffeslabarads’

Udgivet 28 maj, 2019 af Linda

Morgenmad og ‘kaffeslabarads’ hver onsdag morgen kl. 7.30-9.00  for børn og forældre er desværre aflyst på ubestemt tid pga. Covid-19 pandemien.

Besøgsdage inden opskrivning på ventelisten

Udgivet 28 maj, 2019 af Linda

Besøgsdage i børnehaven

Inden opskrivning på ventelisten bedes man tilmelde sig en rundvisningsdag i børnehaven, hvor man kan have en dialog og forventningsafstemning med personalet. Besøgsdagen er forbeholdt forældre uden deltagelse af børn, dette af hensyn til vores pædagogiske hverdags praksis. 

Besøgsdagene finder sted sidst kommende mandag og tirsdag i hver måned kl. 16.00., dog med undtagelse af juli og december måned.

Besøgsdage 2020:

August: mandag d. 24. og tirsdag d. 25. kl. 16.00-16.30 

September: mandag d. 28. og tirsdag d. 29. 16.00-16.30 

Oktober: mandag d. 26. og tirsdag d. 27. kl. 16.00-16.30 

November: mandag d. 23. og tirsdag d. 24. kl. 16.00-16.30 

Tilmelding venligst, pr. mail: fruhedevigbagger@mail.dk

Alle 26 pladser er optaget og vi optager først børn fra ventelisten igen til maj 2021.