Velkommen til Danmarks ældst fungerende børnehave.

Vi er en lille velfungerende børnehave med 26 børn og et erfarent personale. Børnehaven har siden 1936 været beliggende på Bispebjerg, i Københavns nordvest kvarter med nem adgang til natur og grønne områder, Utterslev Mose og Bispebjerg kirkegård. I 2012 valgte vi at privatisere børnehaven for at fastholde de kvaliteter, som vi synes er forbundet med at være en lille institution, hvor børn, forældre og personale kender hinanden godt, og hvor der er trygt at være.

Vi prioriterer kreativitet, naturen, venskaber og et tæt forældresamarbejde højt. Fællesskabet er en bærende værdi i børnehaven. Traditioner og pædagogiske værdier er fasttømrede, hvilket gør børnehavens dagligdag stabil og genkendelig.

Du kan læse mere om børnehaven ved at vælge i menupunkterne til venstre.

Morgenmad og ‘kaffeslabarads’

Udgivet 26 oktober, 2020 af Linda

Morgenmad og ‘kaffeslabarads’ hver onsdag morgen kl. 7.30-9.00  for børn og forældre er desværre aflyst på ubestemt tid pga. Covid-19 pandemien.

Klubdag om torsdagen

Udgivet 26 oktober, 2020 af admin

Fra medio august til ultimo april er torsdage “KLUBDAG” i FHB.

Klubliv er aldersopdelte aktiviteter med faste voksenansvarlige – Læs; Klubvoksne 🙂   

Klubberne: Micro, Mini og Maxiklub kl. 10.00  og varer indtil efter frokost ca. kl. 12.30.

 

Vedr. opskrivning på ventelisten

Udgivet 26 oktober, 2020 af Linda

Besøgsdage i børnehaven

Rundvisning/besøgsdage  er pga. Covid-19 pandemien og Corona smitteminimering aflyst for resten af år 2020.

Det er tilladt, at opskrive sit barn og indbetale ventelistegebyr (300 kr.), for mulig plads i børnehaven. 

Opskrivning sker via den digitale indmeldelsesblanket og ventelistegebyret indbetales til konto. nr.: 7134 1011584 hvor barnets fulde navn tilføjes i kommentarfeltet.

Alle 26 pladser er optaget indtil maj 2021, og vi optager først børn fra ventelisten til maj 2021.