Om børnehaven

Vi har plads til 26 børn, og vi har vores egen venteliste.

Du opskriver dit barn på ventelisten efter at have besøgt børnehaven på en rundvisnings dag, ved at udfylde et indmeldelsesskema og indbetale et opskrivningsgebyr på 300 kroner.

Vi har besøgsdage, sidst kommende mandag og tirsdag i hver måned kl. 16-16.30 (med undtagelse af juli og december). Se forside.

Børn til forældre som har vist interesse og besøgt børnehaven har fortrin til ledige pladser!

Tilmelding skal ske enten pr. telefon – 3581 1070 eller på mail til fruhedevigbagger@mail.dk.

Klik her for at læse mere om indmeldelse

DSCN0401

Hvorfor vælge Fru Hedevig Baggers Børnehave?

Fru Hedevig Baggers børnehave er en lille institution med en lang historie, med særlige traditioner samt værdier der er med til at give børnehaven identitet.

Fru Hedevig Baggers børnehave er kendetegnet ved kreativitet, fællesskab, rummelighed samt et godt og tæt forældresamarbejde som bygger på gensidigt respekt.

Vi møder børn og forældre med gensynsglæde og lægger vægt på at have tid til daglig kontakt. Vi ønsker at skabe en atmosfære af tryghed, nærhed og omsorg.

Vi støtter op om det enkelte barns trivsel og udvikling men tillægger også fællesskabet stor betydning.

Vi anerkender og respekterer legens afgørende betydning for børns udvikling og giver børnene mulighed for at præge deres børnehavedag.

Læs mere om børnehavens pædagogik her

Læs mere om børnehavens traditioner her

Klik her for at se introfilm om børnehaven

Billede fra Facebook - Børn skal huske tilbage på deres liv i børnehaven som en fest

Love og krav:

Fru Hedevig Baggers Børnehave er d 1.7.2012 blevet en selvejende privat institution under dagtilbudsloven Kap. § 3 19 stk. 4. Det betyder, at Fru Hedevig Baggers Børnehave skal leve op til de samme krav som en selvejende/kommunal institution i forhold til bestyrelse, læreplaner, årsplaner og pædagogisk tilsyn.

På samme vis gælder også de samme regler omkring pædagogiske/psykologiske støtteforanstaltninger, sprogstimulering og reduceret forældrebetaling såsom søskenderabat som i de kommunale institutioner.

Fru Hedevig Baggers Børnehave er en nonprofit selvejende privat institution, hvor et eventuelt overskud sikres til udviklingsformål i institutionen.

Vi er ikke tilknyttet den kommunale pladsanvisning, i stedet har vi vores egen venteliste. Man har ret til at have sit barn skrevet op på både den kommunale venteliste og børnehavens venteliste.

Se den seneste tilsynsrapport her

Hvad betyder privatiseret børnehave?

Børnehaven blev pr. 1.7.2012 en privat-selvejende institution som drives efter samme principper som hidtil.

Børnehaven er tilknyttet LDD – Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. LDD er en paraplyorganisation for selvejende og private dag- og fritidstilbud.

Som privat institution tilbyder vi søskendegaranti, derefter sker optag af børn efter venteliste.

Vi lægger stor vægt på at være en lille institution, der er tæt knyttet til lokalområdet og som prioriterer natur, kultur og kreativitet samt leg og venskaber mellem børnene meget højt.

2015-06-18 05.15.04-1

Hedevig Baggers historie

Hedevig Christine Jørgensen blev født på Christianshavn i 1842 og voksede op i små kår. Hedevigs far døde, da hun var 4 år og hendes moder så sig nødsaget til at lade lillesøsteren flyttede ud til sin onkel, da hun ikke havde råd til at forsørge begge piger.

Hedevig var en kvik pige, som klarede sig godt i skolen. Efter endt skolegang var Hedevig privatlærer i nogle år. Hun tog derefter læreruddannelsen og hun læste fransk i nogle år, bl.a. på Københavns universitet, hvor hun var en af de første kvindelige studerende. I 1878 tog Hedevig på studietur, hvor hun mødte lærer Sophus Bagger. De blev gift i 1879. Sophus oprettede en lille privatskole og Hedevig grundlagde sin lille børnehave i forbindelse med skolen med inspiration fra tyske pædagog F. Frøbel. Hedevig Bagger blev herved en af pionererne inden for den danske børnehavebevægelse. Da privatskolen blev nedlagt og Sophus fik arbejde på kommunale skoler, fortsatte Hedevig sin børnehave i forbindelse med en pigeskole. I 1885 begyndte Hedevig at udbyde uddannelseskurser og børnehavelæreruddannelsen blev grundlagt.

I 1904 fik uddannelsesinstitutionen navnet Frøbelseminariet. Dette seminarium er verdens ældste småbørnsseminarium. Hedevig Bagger ledede seminariet til sin død i 1926. Seminariet flyttede rundt til forskellige adresser i København og lille “ fru Hedevig Baggers Børnehave”, som nu lå i forbindelse med seminariet, flyttede med. Børnehaven har derfor ligget på Vesterbro, Frederiksberg, Nørrebro og siden 1936, på Bispebjerg.. Hedevig Bagger var, sammen med sin, mand meget engageret i ideen om folkebørnehaver, som opstod i Tyskland. Folkebørnehaverne skulle hæve de lavere klasser gennem undervisnings- og opdragelsestilbud. Hedevig arbejdede for, at børnehaverne skulle være et bedre tilbud end børneasylerne. Der skulle arbejdes pædagogisk med børnene i stedet for bare at passe dem. Ægteparret Bagger stiftede i 1899 Dansk Frøbelforening og to år senere Folkebørnehaveforeningen. Med økonomisk støtte fra den socialdemokratiske arbejderbevægelse oprettedes nu folkebørnehaver rundt om i de københavnske arbejderkvarterer. ”Fru Hedevig Baggers Børnehave” blev en af disse folkebørnehaver. Hedevig Bagger udgav flere lærebøger, blade og tidsskrifter.

Vi savner personlige skildringer af Hedevig Bagger som person, men Christian Olson, medlem af Dansk Frøbelforenings repræsentantskab, som i mere end tyve år havde fulgt Hedevig Bagger i børnehavesagens tjeneste skrev i 1929:

”Det var en nydelse at se Fru Hedevig Bagger mellem børnene. Hun var i virkeligheden den ideale børnehavemoder: værdig og mild; den elskeligste bedstemoder og den muntreste legekammerat i én person. Der var både glæde og respekt hos børnene, når hun færdedes mellem dem; og når de sang deres yndefulde børnesange, ledet af Fru Baggers klare og rolige stemme , var det svært at afgøre, hvem der glædede sig mest. – Hun havde tillige den evne ved oplæsning eller fortælling at kunne gøre emnet levende og farverigt. Børnene havde altid udbytte af hendes timer”.

Hedevig Bagger er begravet på Vester kirkegård ved siden af sin mand Sophus Bagger.